Impregnacja betonowej kostki brukowej


Betonowa kostka brukowa stała się obecnie atrakcyjnym materiałem dla prywatnego, przemysłowego czy komunalnego budownictwa. To co czyni ją atrakcyjną to wielość jej form i kształtów, duża trwałość, możliwość ponownego wbudowania po rozbiórce oraz znacznie mniejszy koszt w porównaniu z kamieniem naturalnym, czy wypalanym klinkierem drogowym. Nawierzchnia z kostki brukowej jest trwała i estetyczna. Alejki, chodniki, podwórka nabierają wyrazu dzięki zastosowaniu tego materiału.

W celu uzyskania zamierzonego efektu betonowa kostka brukowa wymaga okresowej impregnacji. Bardzo dobre rezultaty uzyskujemy stosując nowoczesny impregnat do kostki brukowej SILBRUK.Cechy charakterystyczne i zalety impregnatu:


Zakres zastosowań

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia kostki brukowej przed nałożeniem impregnatu wymaga dokładnego oczyszczenia wodą - najlepiej metodą ciśnieniową (KÄRCHER), a w miejscach szczególnie zabrudzonych za pomocą szczotki. Jeżeli nawierzchnia była porośnięta mchami należy po wyschnięciu wykonać sanityzację podłoża środkiem glono i grzybobójczym BIOTOX. Po wyschnięciu należy uzupełnić szczeliny pomiędzy kostkami drobnym, suchym piaskiem. Nadmiar piasku zmieść z przygotowanej powierzchni.

Impregnacja podłoża

Impregnat należy nałożyć po całkowitym wyschnięciu przygotowanej powierzchni. Zalecane jest nakładanie dwóch warstw. Druga warstwę należy nałożyć po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy. Środek można nakładać pędzlem, wałkiem lub poprzez natrysk (niskociśnieniowy). Podczas nakładania impregnatu temperatura podłoża powinna być wyższa o 3°C od temperatury punktu rosy. Powierzchnia impregnatu jest sucha po około 2 godzinach w temperaturze 20°C. Pełne własności eksploatacyjne dla ruchu pieszego osiąga po 12 godzinach, natomiast dla ruchu samochodowego po 72 godzinach.