Uszczelniacz LAKMA

BITUMICZNY USZCZELNIACZ DEKARSKI

Uszczelniacz dekarski bitumiczny marki LAKMA - kit asfaltowo-kauczukowy uszczelniający, półgęsty jest jednorodną masą barwy czarnej o konsystencji ciągłej pasty. Składa się z kauczuku syntetycznego, asfaltu, plastyfikatorów, środków powierzchniowo czynnych i wypełniaczy.

Pojemność: 280Ml

Zastosowanie - BITUMICZNY USZCZELNIACZ DEKARSKI

Przeznaczony jest do stosowania w budownictwie do uszczelniania złączy elementów budowlanych oraz lekkiej obudowy na zewnątrz i wewnątrz obiektów. Może być stosowany np. do uszczelniania połączeń pomiędzy elementami fundamentów, ścian piwnic, dachów, tarasów, świetlików, szklarni, zbiorników na wodę technologiczną i ppoż., obiektów inżynierskich zagłębionych w ziemi, wiaduktów, mostów, dylatacji i połączeń rurociągów.

Parametry techniczne produktu

Kolor producenta

czarny

tobbanner