Zapytanie ofertowe Mosbuild 2015

Prosimy o odpowiedź w formie oferty, która oprócz danych identyfikujących oferenta powinna zawierać:

 

  1. Cenę za 1 m2 powierzchni netto – (kryterium wyboru oferty),
  2. Wartość opłaty rejestracyjnej netto – (kryterium wyboru oferty),
  3. Propozycję lokalizacji stoiska w pawilonie FORUM.

 

Oferty prosimy przesyłać pocztą tradycyjną i elektroniczną (na adres: dominik.dulawa@lakma.com)  w terminie do dnia 18 lipca 2014 r do godz. 16:00. 

 

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę.

Wybór oferty nastąpi w dniu 22 lipca 2014r

 

LAKMA SAT Sp. z o.o.

Frysztacka 173

43-400 Cieszyn

tel. +48 33 852 67 48 

fax +48 33 852 66 03