LAKOL

LAKOL-W

klej wikolowy

Produkt jest mieszaniną dyspersji poliwinylowych z dodatkiem środków uszlachetniających o klasie trwałości D3 wg PN-EN 204. Spoina jest przeźroczysta, o wysokiej wytrzymałości na ścinanie.

Klej wodoodporny do drewna przeznaczony do przemysłowego, montażowego klejenia elementów wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych, a także do: klejenia drzwi, mebli ogrodowych, okładzin ściennych, balkonowych, przyrządów sportowych narażonych na działanie wilgoci.

Zastosowanie - LAKOL-W

Przed przystąpieniem do klejenia klej należy wymieszać. Klej Lakol W nanosi się na grubość od 0,1 do 0,15 mm na jeden z klejonych elementów, a po upływie dwóch minut dociska do drugiego elementu (siła docisku: 0,7 - 1,0 N/mm) przez okres ok. 15 min. Zanieczyszczenia klejem usunąć tamponem zwilżonym wodą. Spoinę można suszyć zarówn w temperaturze pokojowej jak i podwyższonej oraz prądami o wysokiej częstotliwości. W czasie suszenia w temperaturze pokojowej, spoina klejowa osiąga maksymalną wytrzymałość po 24 godz. Informacje powyższe podano na podstawie badań, jednak nie mogą być one traktowane jako zalecenia. W każdym przypadku zalecamy użytkownikom przeprowadzenie własnych prób przed użyciem kleju w warunkach prac użytkownika.

Parametry techniczne produktu

Metoda aplikacji

szpachla ząbkowana, wałek, natrysk

Grubość warstwy

0,1 - 0,15 mm

Wydajność

100 - 300 g/m²

Temperatura klejenia

powyżej + 8°C

Czas schnięcia

9 -15 min

Czas osiągnięcia maksymalnej wytrzymałości

24 godziny

Kolorystyka

bezbarwny

tobbanner