AKRYBET

AKRYBET GRUNT

Rozpuszczalnikowy grunt akrylowy przeznaczony do impregnowa­nia i umac­niania większości powierzchni spotykanych w budownic­twie, w szcze­gólności betonu, podłoży cementowych, cementowo-wapiennych i eter­nitowych. Lakier ten penetruje w głąb podłoża powodując po wysuszeniu jego uszczelnienie i umocnienie. Jako podkład zapewnia bardzo dobrą przyczepność dla wszystkich rodzajów farb fasadowych. Powłoki charakteryzują się wysoką odpornością na działanie wody, podłoży alkalicznych i zmiennych warunków atmosferycznych.

Pojemność: 4L / 10L

Zastosowanie - AKRYBET GRUNT

Zalecany jest szczególnie do gruntowania i wzmacniania podłoży przed malowaniem farbami akrylowymi. Można również stosować do gruntowania podłoży przeznaczonych do klejenia rożnego rodzaju okładzin.

Parametry techniczne produktu

Ilość warstw

1

Kolorystyka

bezbarwny

Metoda aplikacji

pędzel, wałek, natrysk

Czas schnięcia

24 godz.

Mycie narzędzi

Rozcieńczalnik NITRO

tobbanner