>

Opis produktu

AKRYL W jest nowoczesną, bezpieczną dla zdrowia akrylową farbą lateksową przeznaczoną do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków. Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża, daje matowe powłoki o wysokim stopniu krycia. Wymalowania odporne są na ścieranie na sucho i zmywanie wodą, charakteryzują się dobrą przepuszczalnością dla par i gazów.

Zastosowanie

Farba lateksowa AKRYL W przeznaczona jest do malowania ścian, sufitów oraz innych wewnętrznych powierzchni budynków wykonanych z różnego typu podłoży mineralnych, płyt gipsowo-kartonowych, gipsu oraz tapet.

Opakowanie

1l  5l  10l

Kolorystyka

biały, system kolorowania LAKMA

Sposób przygotowania

1. Przygotowanie podłoża. Podłoże malowane powinno byc mocne, czyste, wolne od
kurzu, tłuszczu oraz luźno związanych elementów. Powłoki farb klejowych lub innych
łuszczacych sie należy usunać, a następnie umyć woda. Wypełnić ubytki, nierówności
podłoża masą szpachlową. W przypadku malowania podłoży pokrytych farbami
emulsyjnymi o dobrej przyczepności wystarczy umyć wodą z dodatkiem detergentu.
Świeże tynki wapienne można malować po 7 dniach, natomiast tynki cementowe lub
beton po upływie 28 dni. Podłoża o dużej nasiąkliwości zalecamy wstępnie
zagruntować dyspersyjnym gruntem akrylowym Akryl G lub Fix Grunt.


2. Malowanie. Farbę lateksową AKRYL W można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem
hydrodynamicznym. Przed malowaniem farbe lateksową należy wymieszać i w zależności od
przyjętej techniki malowania rozcieńczyć wodą w ilości maks. 5%. Temperatura
podłoża oraz otoczenia podczas malowania powinna mieścić się w zakresie od +10°C
do +30°C. Farbę można nakładać po min. dwóch godzinach od zagruntowania
podłoża (przy temperaturze powietrza i podłoża ok. 20 stopnii C i wilg. wzgl. powietrza 55%).
Druga warstwę farby należy nałożyć po wyschnieciu pierwszej warstwy, tj. po co
najmniej dwóch godzinach.


3. Dodatkowe informacje. Po zakończeniu malowania używane narzędzia natychmiast
umyć wodą. Firma LAKMA® SAT nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku
nie przestrzegania podanych zaleceń.

 Sposób

nanoszenia

Ilość

warstw

Wydajność

z 1 litra przy

jednej warstwie

Schnięcie Rozcieńczalnik

 Mycie

narzędzi

Kolor

 pędzel

wałek

natrysk

 1-2  do 14m2  2 godz.  woda  woda  biały

Pliki do pobrania