>

Opis produktu

Rozcieńczalnik przeznaczony jest do rozcieńczania farb akrylowych do znakowania jezdni (DROMAL Airless) do wymaganej lepkości oraz do mycia urządzeń i narzędzi do aplikacji farb i mas chemoutwardzalnych. Rozcieńczalnik również przeznaczony jest do rozcieńczania farby AKRYBET B-30 POSADZKA.

Opakowanie

20 l

 

Kup online