> >

Opis produktu

SIMALGRUNT ST to bezbarwny preparat na bazie potasowego szkła wodnego do wzmacniania wszelkich mineralnych podłoży budowlanych na zewnątrz budynków oraz do właściwego przygotowania podłoża pod silikatową farbę elewacyjną SILMAL ST. Cechuje się wysoką paroprzepuszczalnością, obniża pylistość podłoża, wzmacnia powierzchniowo podłoże, ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża oraz oraz zwiększa przyczepność powłoki malarskiej.

 

Zastosowanie

SILMALGRUNT ST przeznaczony jest do powierzchniowego wzmacniania podłoży betonowych, jastrychów cementowych, tynków cementowych, cementowo - wapiennych i wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno - piaskowych. Stosowany wyłącznie na podłożach mineralnych takich jak: beton, tradycyjne tynki cementowe i cementowo - wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne i silikatowe). Uwaga: Nie należy stosować preparatu na podłożach pokrytych tynkami i powłokami malarskimi na bazie tworzyw sztucznych.

Opakowanie

10 l

Kolorystyka

bezbarwny

Sposób

nanoszenia

Ilość

warstw

Wydajność

(z 1 litra przy
jednej warstwie)
Schnięcie Rozcieńczalnik 

 

Mycie

narzędzi

 

Temperatura

stosowania 

pędzel,

szczotka,

wałek,

natrysk 

 

 1 - 2  4 - 6 m2  2 godz.  nie rozcieńczać  woda

od +5°C

do

+25°C

Pliki do pobrania

Pomaluj swój dom

Online!