> >

Opis produktu

Gruntozmywacz G145 jest preparatem zwiększającym przyczepność uszczelniaczy silikonowych do podłoży porowatych, wiążącym z podłożem resztki kurzu i pyłu. Preparat znajduje zastosowanie jako materiał gruntujący dla takiego typu podłoży jak beton, posadzka cementowa, tynk cementowo-wapienny, kamień, płytki ceramiczne przed położeniem mas silikonowych.

Pliki do pobrania