Zapytanie ofertowe MOSBUILD-2014

Prosimy o odpowiedź w formie oferty, która oprócz danych identyfikujących oferenta powinna zawierać:


1. Cenę za 1 m2 powierzchni netto - (kryterium wyboru oferty), 
2. Wartość opłaty rejestracyjnej netto - (kryterium wyboru oferty),
3. Propozycję lokalizacji stoiska w pawilonie FORUM.

Oferty prosimy przesyłać pocztą e-mail w terminie do dnia 29 listopada 2013 r do godz. 10.00. na adres: jakub.miotke@lakma.com

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę.

Wybór oferty nastąpi w dniu 29 listopada br.

Z poważaniem

Jakub Miotke
Specjalista ds. Eksportu
LAKMA SAT Sp. z o.o.
Frysztacka 173
43-400 Cieszyn
tel. 33 852 67 79 , e-mail: jakub.miotke@lakma.com