Na co należy zwrócić uwagę przy ocieplaniu za pomocą płyt styropianowych?

 

Płyty styropianowe powinny być sezonowane, ich krawędzie powinny być proste i nie powinny posiadać żadnych wyszczerbień.


Kupujmy płyty styropianowe wyłącznie od sprawdzonych producentów, posiadających stosowne dopuszczenia m.in. w zakresie palności. Styropiany posiadające Euroklasę E są dopuszczone do zastosowań w budownictwie jako tzw. samogasnące.


Płyty styropianowe nie są odporne na promieniowanie UV, dlatego po ich przyklejeniu do ściany nie należy zostawiać niezabezpieczonych płyt dłużej niż 2 miesiące,
podczas prac ociepleniowych w oparciu o płyty styropianowe należy unikać jego kontaktu z rozpuszczalnikami oraz zawierającymi je preparatami, np. z oleistymi impregnatami do drewna czy papą smołową.


Płyty styropianowe są materiałem nierozprzestrzeniającym ognia. Nie powinny być zatem stosowane tam gdzie wymagane jest zastosowanie systemów niepalnych tj. przy ocieplaniu sufitów garaży, dróg ewakuacyjnych itp..


Styropiany o małej gęstości są słabe mechanicznie i łatwo ulegają zgnieceniu.