LAKMA z pozytywną opinią WINB

 

Kontrola wykazała, że LAKMA SAT Sp. z. o. o prawidłowo prowadzi  Zakładową Kontrolę Produkcji, a także posiada wszystkie dokumenty zgodne z wymaganiami i przepisami Prawa Budowlanego.  

 

Warto dodać, że w 2014 roku WINB skontrolował 80 producentów wyrobów budowlanych i tylko trzech z nich (w tym LAKMA SAT Sp. z o.o.) wykazało prawidłowe działania w zakresie przepisów Prawa Budowlanego.