> >

Opis produktu

Kauczukowa, elastyczna i półgęsta masa uszczelniająca do zastosowań dekarskich. Przyczepna do podłoży blacharskich, bitumicznych, betonowych, kamiennych, metalowych, drewnianych, szklanych i większości tworzyw sztucznych. Utwardzone uszczelnienie można przemalować, jest odporne na działanie wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV.

Zastosowanie

Produkt wykorzystywany do uszczelniania elementów obróbek blacharskich dachów, tarasów, kominów i włazów, miejsc przebić przez dachy i tarasy, napraw dachów krytych papą bitumiczną, przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, spalinowych, miejsc osadzania świetlików i okien dachowych, połączeń blach falistych i trapezowych oraz płyt azbesto-cementowych i płyt bitumicznych, łączeń między elementami fundamentów i ścian piwnic oraz do wypełniania szczelin dylatacyjnych dachów i tarasów.

Pliki do pobrania