Dekoracyjno - ochronne zabezpieczenie posadzek betonowych


Beton to materiał bardzo chętnie stosowany na posadzki. Posadzki betonowe stanowią doskonałe podłoże, jednak w stanie surowym beton ulega ścieraniu powodując zapylenie pomieszczenia, a co za tym idzie trudności w utrzymaniu czystości. Rozwiązaniem tego problemu jest nałożenie zabezpieczającej powłoki ochronnej AKRYBET B-30.Cechy charakterystyczne i zalety powłoki:


Zakres zastosowań

Przygotowanie podłoża

Podłoża przeznaczone do malowania powinny być suche, wolne od kurzu, brudu, śladów olejów, smarów i innych zanieczyszczeń. Świeże podłoża betonowe lub podłoża naprawiane zaprawami cementowymi można pokrywać warstwą ochronną po upływie 28 dni.

Jeżeli powierzchnia elewacji była porośnięta mchami lub porostami należy po wysuszeniu wykonać sanityzację podłoża środkiem glono i grzybobójczym BIOTOX.

Impregnacja podłoża

Impregnację podłoża należy wykonać rozcieńczona farbą dodając 10 % rozcieńczalnika. Wilgotność impregnowanego podłoża powinna być poniżej 18 % dla powierzchni betonowych i 10 % dla powierzchni bitumicznych. Niedopuszczalne jest malowanie mokrych powierzchni.

Nakładanie powłoki ochronnej

Nakładanie warstwy nawierzchniowej można wykonać po 2-3 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy (gruntującej). W celu poprawienia szorstkości, głównie na podjazdach na zewnątrz budynków, lub w miejscach które mogą ulec zaolejeniu, zalecamy stosowanie posypki kwarcowej (ziarno do 0,5 mm), przed położeniem ostatniej warstwy farby. Powłokę ochronną można eksploatować po upływie 72 h od nałożenia ostatniej warstwy. Szczeliny dylatacyjne zalecamy wypełnić produkowaną przez "LAKMA" silikonową masą uszczelniającą NO11 w kolorze farby. W przypadku malowania kostki brukowej zalecamy wstępną sanityzację środkiem glono i grzybobójczym BIOTOX, a następnie dwukrotne malowanie.