Dekoracyjno-ochronne zabezpieczenie dachówki cementowej oraz galanterii betonowej


Dachówka cementowa jest obecnie jednym z najbardziej popularnych pokryć dachowych. Produkowane współcześnie dachówki cementowe charakteryzują się bogatym wzornictwem co sprawia, że są bardzo chętnie stosowane w budownictwie indywidualnym, na obiektach użyteczności publicznej, sakralnych czy zabytkowych. Zachowanie trwałego i estetycznego wyglądu pokrycia dachowego wykonanego z dachówki cementowej wymaga ochrony przed niszczącym działaniem:Zachowanie długotrwałego estetycznego wyglądu pokrycia dachowego można uzyskać pokrywając dachówkę cementową powłokami akrylowymi. W celu uzyskania zamierzonego efektu, LAKMA poleca stosowanie do zabezpieczenia dachówki cementowej farbę akrylową AKRYBET. Powłoka akrylowa AKRYBET zalecana jest również do zabezpieczania galanterii betonowej (np. ogrodzenia, barierki, donice, itp.).Cechy charakterystyczne i zalety powłoki:


Zakres zastosowań

Przygotowanie podłoża

Podłoże dokładnie oczyścić z wszelkiego rodzaju mchów, porostów, glonów oraz innych zanieczyszczeń. Ewentualne wykwity wapienne, resztki soli, stare powłoki muszą zostać usunięte. Zaleca się stosować piaskowanie lub czyszczenie silnym strumieniem wody. W przypadku stosowania piaskowania - podłoże odpylić.

Sanityzacja podłoża

Sanityzację powinno się przeprowadzać na podłożach, które przed czyszczeniem pokryte były glonami, mchami lub porostami. W tym celu na czyste i suche powierzchnie należy nanieść środek glono i grzybobójczy BIOTOX. Nakładanie BIOTOX-u może odbywać się ręcznie za pomocą pędzla, wałka lub mechanicznie poprzez natrysk.

Impregnacja podłoża

Suche i czyste podłoże należy zagruntować gruntem akrylowym LUXMAL. Gruntowanie podłoża należy wykonać w jednej warstwie. Świeże podłoża betonowe lub podłoża naprawiane zaprawami można gruntować po upływie 28 dni od betonowania lub nałożenia zaprawy.

Nakładanie powłoki ochronnej

Warstwę nawierzchniową stanowi farba akrylowa AKRYBET nanoszona na zagruntowane powierzchnie w dwóch warstwach. Czas oczekiwania od momentu zagruntowania do nałożenia pierwszej warstwy powinien wynosić co najmniej 24 godziny. Drugą warstwę farby można nakładać po minimum 12 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy. Świeże podłoża betonowe, tynki lub podłoża naprawiane zaprawami cementowymi można pokrywać warstwą ochronną po upływie 28 dni. AKRYBET może być nanoszony za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natrysk pneumatyczny bądź hydrodynamiczny.