Czy można przyklejać płyty styropianowe wyłącznie punktowo ?


 

Zdecydowanie NIE, klej należy nakładać na płytę styropianową metodą obwodowo - punktową (na obwodzie płyty powinna znaleźć się obwodowa ramka, a w środku 3 do 6 „placków”) tak, aby powierzchnia styku z podłożem wynosiła 60% powierzchni płyty.