> >

Opis Produktu

Bitumiczny Uszczelniacz Dekarski jest jednorodną, półgęstą masą asfaltowo-kauczukową barwy czarnej o konsystencji ciągłej pasty. Składa się z kauczuku syntetycznego, asfaltu oraz plastyfikatorów środków powierzchniowo czynnych i wypełniaczy.

Zastosowanie

Produkt przeznaczony jest do stosowania w budownictwie do uszczelniania złączy elementów budowlanych oraz lekkiej obudowy na zewnątrz i wewnątrz obiektów. Gwarantuje wypełnianie i uszczelnianie ubytków papy w pokryciach dachowych (m.in. sklejanie warstw papy, sklejanie papy z dachówką, blachą itp.), połączeniach rynien oraz rurach spustowych czy kominach wentylacyjnych. Może być stosowany np. do uszczelniania połączeń pomiędzy elementami fundamentów, ścian piwnic, dachów, tarasów, świetlików, szklarni, zbiorników na wodę technologiczną i p. poż., obiektów inżynierskich zagłębionych w ziemi, wiaduktów, mostów, dylatacji i połączeń rurociągów.

Pliki do pobrania