"AZBEST-BARIERA" - zestaw materiałów do ograniczenia emisji włókien azbestu z płyt azbestowo-cementowych


W skład zestawu wchodzi:


Cechy charakterystyczne i zalety powłoki:


Zakres zastosowań:

Przygotowanie podłoża

Czyszczenie podłoża polega na usunięciu porastających mchów i porostów oraz luźno związanych produktów powstających wskutek wypłukiwania spoiwa cementowego. Pozostałości po procesie czyszczenia muszą zostać zebrane i usunięte z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska naturalnego. W czasie czyszczenia płyt azbestowo - cementowych należy przestrzegać właściwych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sanityzacja podłoża

Po wysuszeniu podłoża należy przeprowadzić sanityzację środkiem glono i grzybobójczym BIOTOX. Usuwa on wszelkie formy przetrwalnikowe glonów, grzybów, mchów i innych organizmów roślinnych, których nie można usunąć mechanicznie ze względu na głębokie zakotwiczenie grzybni lub korzeni w podłożu, a które w sprzyjających warunkach wilgoci, temperatury i zanieczyszczenia podłoża mogą ponownie "ożyć" i porastać płyty niszcząc powłokę ochronną. Nanoszenie BIOTOX-u można wykonać pędzlem, wałkiem lub poprzez natrysk. Zaleca się stosowanie BIOTOX-u w dwóch warstwach przy użyciu pędzla co pozwala na dokładną penetracje miejsc trudno dostępnych.

Impregnacja podłoża

Suche i czyste podłoże należy zaimpregnować głęboko penetrującym gruntem akrylowym LUXMAL GRUNT AKRYLOWY, który wzmacnia podłoże i powoduje związanie włókien azbestu tworząc warstewkę azbestowo-cementowo-lakierową odporną na erozję wietrzną i wodną, poprawiającą równocześnie mrozoodporność poprzez ograniczenie chłonności podłoża. Zagruntowana powierzchnia tworzy doskonałe podłoże (o wysokiej przyczepności) dla farby nawierzchniowej, przez co otrzymujemy trwały efekt ochronny.

Nakładanie powłoki ochronnej

Warstwę nawierzchniową stanowi silikonowana farba akrylowa SILBET nanoszona na zagruntowane powierzchnie w dwóch warstwach. Czas oczekiwania od momentu zagruntowania do wykonania warstwy nawierzchniowej wynosi co najmniej 24 godziny, czas między nanoszeniem kolejnych warstw farby nawierzchniowej powinien wynosić nie mnie niż 12 godzin. Materiał SILBET może być nanoszony za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natrysk pneumatyczny bądź hydrodynamiczny.

BHP podczas prac zabezpieczających

Prace wykonywane przy przygotowaniu podłoża oraz nakładaniu kolejnych warstw należą do prac szczególnie niebezpiecznych ze względu na emisję włókien azbestu oraz emisję rozpuszczalników w czasie malowania. Z tego też względu należy zachować szczególną uwagę na bezpieczne wykonywanie tych prac. Do pracy mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie oraz wyposażone w sprzęt ochrony osobistej.