Aktualności

Firma roku 2012

27.11.2200

Firma Lakma SAT otrzymała nominację w III edycji konkursu organizowanego przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku- Białej „FIRMA ROKU 2012”


Czytaj więcej

Konkurs ten promuje szczególnie aktywne, dynamiczne firmy i jest wyrazem uznania ze strony samorządów terytorialnych dla ich wiodącej roli w rozwoju regionalnym. Kapituła Konkursu złożona ze Starosty Bielskiego, Starosty Cieszyńskiego, Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Starosty Żywieckiego oraz Prezesa Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej przyznała nagrody w kategoriach: Firma Roku 2012 Ziemi Bielskiej, Firma Roku 2012 Ziemi Cieszyńskiej, Firma Roku 2012 Miasta Bielska-Białej, Firma Roku 2012 Ziemi Żywieckiej.
Do konkursu swoje kandydatury mogą zgłaszać mikro, małe, średnie oraz duże firmy działające na terenie miasta Bielsko-Biała oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Decydując o przyznaniu nagród kapituła brała pod uwagę wskaźniki ekonomiczne ocenianych podmiotów, ale także działalność firm na rzecz promocji regionu oraz ich działania sponsoringowe.