> >

Opis produktu

Dyspersyjny grunt akrylowy jest wodorozcieńczalnym wyrobem na bazie dyspersji polimerowej z dodatkiem modyfikatorów. Głęboko wnika w podłoże, wzmacniając je i wyrównując jego chłonność oraz poprawiając przyczepność nawierzchniowych wyrobów budowlanych. Szczególnie zalecany do gruntowania większości spotykanych w budownictwie podłoży przed malowaniem farbami wewnętrznymi Ekobiel, Akryl W oraz farbami zewnętrznymi Fasmal. Grunt dostępny jest w postaci koncentratu. Przed rozpoczęciem prac malarskich rozcieńczyć wodą w stosunku wagowym 1:2. Do gruntowania płyt kartonowo-gipsowych stosować rozcieńczenie 1:4-5.

Zastosowanie

Przeznaczony jest do wstępnego gruntowania nasiąkliwych powierzchni, takich jak: gazobeton, zaprawy wapienne, zaprawy cementowe, betony, podłoża gipsowo-kartonowe przed malowaniem farbami akrylowymi, farbami emulsyjnymi, przed tapetowaniem oraz przed klejeniem styropianu, glazury i terakoty. Służy również do lakierowania tapet i wykładzin korkowych.

Opakowanie

1 l /  5 l / 10 l

Kolorystyka

bezbarwny

Sposób

nanoszenia

Ilość

warstw

Wydajność

(z 1 litra przy
jednej warstwie)
Schnięcie Rozcieńczalnik

Mycie

narzędzi

pędzel,

wałek,

natrysk,

1-2 do 18-30m2 2 godz. woda woda

Pliki do pobrania