LAKMA GRUPA

Lakmę Grupę tworzą społki LAKMA SAT, LAKMA STREFA, LAKMA Sp. z o.o. oraz POLLENA ASTRA. Na rynku polskim są wiodącymi producentami wyrobów chemii budowlanej, gospodarczej i przemysłowej. Współpraca między podmiotami Grupy pozwala osiągnąć synergię w rożnych obszarach biznesowych, szczególnie w obszarze zarządzania, marketingu, badawczo-rozwojowym, logistycznym, zaopatrzeniowych, a także dystrybucyjnym. W ramach Grupy, firma LAKMA SAT Sp. z o.o. jest samodzielnym podmiotem gospodarczym, posiadającym rzeczowe zasoby majątkowe i finansowe do realizacji działalności gospodarczej.